กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา2558

จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา2558 เรื่อง “การทำงานอย่างมีความสุขในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วิทยากรโดย อาจารย์บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียน 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

ดูภาพทั้งหมดที่นี่

001