ทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)
ทอดถวาย ณ วัดโชคชัยสามัคคีธรรม บ.สามัคคี ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาล
ให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

1 3

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่