มอบทุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอขอบพระคุณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการมอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 700,000 บาท
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

002 003  DSC_8300

 

ดูภาพทั้งหมดที่นี่