สาธิตปันน้ำใจสู่ชุมชน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
จัดทำโครงการ สาธิตปันน้ำใจสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
โดยความร่วมมือในการบริจาคสิ่งของจากผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้มีจิตศัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องนุ่มห่ม อุปกรณ์กีฬา หนังสือนิทาน เครื่องเขียน ฯลฯ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคคม 2559

2 3 4

ดูภาพทั้งหมดที่นี่