จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ลานหน้าเสาธง ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)

2 3 4 5

ดูภาพทั้งหมดที่นี่