วิทยาศาสตร์

SMD JN 58-01.indd

ทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์ 17 ส.ค. 59

ปี 2557   ค่ายดูดาว , ทัศนศึกษาวันวิทย์ 

ปี 2558 ค่ายวิทยาศาสตร์ ร้อยเอ็ด  ,ค่ายวิทย์ ,ทัศนศึกษาวันวิทย์

ปี 2559 ค่ายวิทย์ร้อยเอ็ด , ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์