งานประกันคุณภาพการศึกษา

รูป1.แนวทางการประเมิน

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูป2.รายงานประจำปีสมด

รายงานประจำปีการศึกษา 2556

ปกหน้าQA57_resize

รายงานประจำปีการศึกษา 2557

ปกหน้าQA58_resize

 

รายงานประจำปีการศึกษา 2558